Logowanie
Login
Hasło
[ Stwórz nowe konto ]
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu wycieczkowego www.wycieczki.kamap.pl.
2. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca serwis www.wycieczki.kamap.pl.
3. Korzystanie z Serwisu www.wycieczki.kamap.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
4. Serwis www.wycieczki.kamap.pl umożliwia dzielenie się informacjami dotyczącymi wycieczek pieszych, rowerowych, samochodowych i innych. Można umieszczać infomacje o swoich wycieczkach oraz można zapoznawać się z wycieczkami innych Użytkowników.
5. Dostęp do wszystkich treści i funkcji serwisu www.wycieczki,kamap.pl jest całkowicie bezpłatny.
6. Dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu są następujące treści zamieszczane w serwisie www.wycieczki.kamap.pl: opisy trasy, punkty trasy, opisy tras, parametry tras, zdjęcia oraz wyszukiwanie tras na mapie. By korzystać ze wszystkich funkcji serwisu (takich jak przeglądanie zasobów, lub obserwowanie wycieczek w danych rejonach etc.) niezbędna jest rejestracja.
7. Redakcja Serwisu dokłada wszelkich starań aby prezentowane na łamach serwisu informację były wiarygodne.
8. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać na e-mail Administratora Serwisu.

§ 2 Rejestracja
1. W celu dokonania rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail, loginu (nazwy użytkownika) oraz hasła. Rejestracja w serwisie www.wycieczki.kamap.pl jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
2. Korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu (jak np. dodawanie wycieczek, zdjęć, punktów trasy) jest możliwe po zalogowaniu.
3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto. Oprócz tego również tworzona jest strona na której zamieszczone są informację o Użytkowniku.
4. Wpisywanie dodatkowych informacji o Użytkowniku w profilu Użytkownika jest dobrowolne, nieobowiązkowe i nie ma wpływu na korzystanie z serwisu.
4. Użytkownik ma wgląd do informacji dotyczących innych Użytkowników, informacje dodatkowe są ukazywane tylko, jeśli Użytkownicy je ujawnili.

§ 3 Zasady korzystania z serwisu www.wycieczki.kamap.pl

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu www.wycieczki.kamap.pl, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz netykietą.
2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób działający na jego szkodę.
3. Żadne treści, kod źródłowy ani elementy graficzne Serwisu nie mogą być przetwarzane lub kopiowane bez pisemnej zgody jego Autorów.
4. Ideą Serwisu jest dzielenie się informacjami o wycieczkach.
a) Użytkownik serwisu umieszczając wycieczkę w serwisie (między innymi: trasę wycieczki, opis, punkty trasy, zdjęcia) jest świadomy tego, że inni Użytkownicy serwisu (w tym również Użytkownicy niezalogowani) będą mogli pobrać wszystkie informacje o wycieczce. Administratorzy proszą Użytkowników o nie zamieszczanie w ramach opisu wycieczki informacji, które mogłyby skłonić osoby niepowołane do naruszenia dóbr osobistych Użytkowników.
b) Każdy Użytkownik serwisu może pobierać do własnego użytku informacje o wycieczkach innych Użytkowników. W skład takich informacji wchodzą: opis wycieczki, zapisana ścieżka, punkty trasy oraz zdjęcia. Opisy wycieczek, trasy, wskazania punktów trasy oraz zdjęcia z wycieczek są i pozostają własnością ich Autorów.
5. Zabronione jest pobieranie z serwisu www.wycieczki.kamap.pl informacji o wycieczkach po to, by następnie opublikować je w innych serwisach.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach serwisu www.wycieczki.kamap.pl.
5. Pseudonimy Użytkowników, opisy tras, zdjęcia, podpisy pod zdjęciami, komentarze oraz wszelakie inne treści tworzone przez Użytkowników serwisu nie mogą zawierać:
- przekleństw,
- wypowiedzi niezgodnych z zasadami dobrego wychowania i netykiety,
- treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
- treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
- treści o charakterze pornograficznym.
6. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania i modyfikacji zamieszczanych przez Użytkowników treści.
7. Administrator może bez ostrzeżenia zablokować dostęp do Serwisu Użytkownikowi, w szczególności Użytkownikowi, który złamał warunki niniejszego Regulaminu.

§ 6 Rola operatora serwisu www.wycieczki.kamap.pl

1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach serwisu www.wycieczki.kamap.pl.
2. Właściciel Serwisu www.wycieczki.kamap.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakich Użytkownicy doznali korzystając z informacji zamieszczonych w Serwisie. W szczególności za szkody powstałe z przyczyny wędrowania trasami podanymi przez innych Użytkowników serwisu. Trasy zapisywane są przy użyciu urządzeń, których dokładność bywa różna. Właściciel serwisu oraz Administratorzy proszą Użytkowników o rozwagę przy realizowaniu wycieczek polecanych przez innych Użytkowników.
3. W uzasadnionych przypadkach Administratorzy mogą usunąć wycieczkę, trasę, zdjęcie lub komentarz dodany przez Użytkownika w serwisie www.wycieczki.kamap.pl, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Administratorzy mogą uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności serwisu www.wycieczki.kamap.pl (tj. zablokować konto), w szczególnośći jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6. Właściciel oraz administratorzy dokładają należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu www.wycieczki.kamap.pl, jednakże zastrzegają sobie możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Administratorzy serwisu usuwają konto:
a) gdy użytkownik nie przestrzega niniejszego regulaminu
b) na prośbę użytkownika.
2. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, oraz jego likwidację.
3. Administratorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu.